Kişisel Verilerin Korunması Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Furkan Hırdavat Kırtasiye ve Oyuncak San. Ltd. Şti (‘‘Furkan Havai Fişek’’) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına yüksek derecede önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, çeşitli hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi esnasında işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz müşterilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Furkan Havai Fişek mağazaları, web sitesi veya Whatsapp uygulaması üzerinden alışveriş yapmanız halinde kişisel verileriniz, KVKK ve sair düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Adres

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Valilik tarafından alınan Patlayıcı Madde ve Satıcılık Belgesine göre düzenlenen “PATLAYICI (PİROTEKNİK) MADDE VE AV FİŞEĞİ-KURU SIKI SES FİŞEĞİ-BARUT SATIN ALMA VE SATIŞ KAYIT DEFTERİ (EK-1) SATIN ALMA KAYDI” Defterine kaydı tutulması ve KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kimlik bilgileriniz; Elektronik formlar, mağaza işlemleri kapsamında oluşturukan hesap bilgileri, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-posta Adresi, Teslimat/Fatura Adresi Bilgisi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
İletişim bilgileriniz, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
İletişim bilgileriniz; Elektronik formlar, mağaza işlemleri kapsamında oluşturukan hesap bilgileri, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Fatura Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Sipariş Numarası, Müşteri Numaras, İade Bilgileri, Anket Yanıtları, Talep ve Şikâyet Bilgileri, Kargo Bilgileri, Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İndirim Kodu ve Hediye Çeki Bilgileri, Tutar Bilgileri, Soruşturmalar / Dolandırıcılık İşlemlerinin Kontrol Edilmesi Faaliyetleri Kapsamında Gündeme Gelen Kişisel Veriler

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Müşteri İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Müşteri işlem bilgileriniz, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Müşteri İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Müşteri işlem bilgileriniz; Elektronik formlar, mağaza işlemleri kapsamında oluşturukan hesap bilgileri, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Bilgileri, Browser Bilgileri, Kullanıcı Cihazı İşletim Sistemi Bilgileri, Trafik Verileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler; bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Mağazalarda bulunan kameraların Fotoğraf ve Video Kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sunulan Hizmetlere İlişkin Etkin Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunulması, Talep Konusu Hakkında Destek Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Araştırma ve İncelemelerin Yapılması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, İlerde Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Açık Rıza,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri, sosyal medya platformları ile fotoğraf ve video çekimleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Uyuşmazlık Halinde; Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Hukuki işlem bilgileriniz, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Hukuki İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Hukuki işlem bilgileriniz; resmi yazılar ve diğer basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler

CCTV Kayıtları

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgiler, Furkan Havai Fişek tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,
Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla satış sürecinde işbirliği içinde faaliyet gösterilen İş Ortakları’na, kargo gönderim sürecini sağlayan kargo şirketleri, denetim ve kontrol sürecinde hizmet alınan bağımsız denetim firmaları, mali danışmanlık firmaları ve aracı hizmet sağlayıcılar gibi Tedarikçiler’e, finansal işlerin yönetilmesinde faaliyet gösterilen bankalar ve ödeme kuruluşları gibi Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne, İştirak Şirketler’e ve Bağlı Ortaklıklar’a aktarılmaktadır.
Furkan Havai Fişek tarafından yürütülen sosyal medya faaliyetleri kapsamında; fotoğraf ve video kayıt bilgileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Herkese Açık olarak Furkan Havai Fişek tarafından yönetilen sosyal medya platformlarında ve internet sitesinde paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, alışverişlerinizi Furkan Havai Fişek Gift Club üyeliği oluşturarak gerçekleştirmeniz halinde, saklama ve arşiv faaliyetlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak (Detaylı bilgi edinmek için Açık Rıza Metnimizi inceleyiniz) ve gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak, Furkan Havai Fişek adına sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurt dışına aktarılacak ve sayılanlar dışında herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz KVK BAŞVURU FORMU aracılığıyla;
Daha önce Furkan Havai Fişek’ya bildirilen ve Furkan Havai Fişek’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden kvkk@Furkan Havai Fişek.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Basın Ekspres Yolu Bahariye Cd. No.31 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresine göndererek,
Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@Furkan Havai Fişek.com.tr adresine e-posta göndererek,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle Furkan Havai Fişekperakende.hukuk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek, Furkan Havai Fişek’ya iletebilirsiniz.
BAŞVURUNUZDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası / vergi Numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile
talep konusu.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

Furkan Havai Fişek platformları kapsamında değişen hizmetler ve koşullar ile kanuni gelişmeler doğrultusunda Aydınlatma Metni değişiklik gösterebilecek olup, en güncel Aydınlatma Metnimize internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

“Furkan Havai Fişek” olarak, havai fişek ve eğlence aracı olan piroteknik maddelerin satışını toptan ve perakende olarak İstanbul’da bulunan satış mağazamızdan  gerçekleştirmekteyiz. Kalite ve güvenilirliği en üst seviyede tutarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
HAFTA İÇİ 08:00 - 17:00
CUMARTESİ 08:00 - 16:00
PAZAR KAPALIYIZ

Ürün Grupları

Markalar

© 2024 · furkanhavaifisek.com

0

SEPETİM

SEPETİNİZ BOŞ

 
Herhangi bir karşılaştırılacak ürün seçmediniz.
Hemen Ara